Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật : (08) 62647146
BẢNG CHÀO GIÁ DỊCH VỤ
BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY TÍNH
 
Kính gởi :CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DANH TÂN
 
Xem hình
 
Công ty TNHH CNTT Chân Trời Sáng (CTS) xin giới thiệu cùng Quý Khách Hàng : Gói Dịch Vụ Bảo Trì Chuyên Nghiệp
1. LỢI ÍCH CỦA QUÝ DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY:
 
Thứ nhất :CTSkhông giới hạnsố lần đến tận nơi xử lý nhanh chóng sự cố máy tính trong quá trình sử dụng, chậm nhất trong vòng 03 giờ.
Thứ hai :Hệ thống máy tính của bạn sẽ đượcđịnh kỳ vệ sinh & kiểm tra (01 tháng/lần), quét virut, back- up dữ liệu để phòng ngừa các triệu chứng có thể biến những trục trặc Nhỏ trở thành sự cố Lớn.
Thứ ba :bạn không phải trả chi phí thêm cho trường hợp đi bảo hành sản phẩm lỗi với những nơi cung cấp sản phẩm. Chúng tôi sẽ cho mượn thiết bị thay thế tương đương trong thời gian chờ thiết bị bảo hành về.
Thứ tư : Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bất cứ vấn đề gì xảy ra đối với thiết bị hoặc hệ thống của bạn, ngay cả với các thiết bị mà bạn không có hợp đồng bảo trì với chúng tôi.
(Nội dung chi tiết theo hợp đồng mẫu đính kèm)
2. BIỂU GIÁ GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ(Tại TP.HCM - Chưa bao gồm 10% VAT)
ĐỐI TƯỢNG
MỨC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
ĐƠN GIÁ
(đồng/máy/Tháng)
Máy Server
(Máy tính chủ)
 
 - Veä sinh vaø kieåm tra toaøn boä phaàn cöùng.
 - Kieåm tra vaø ñaûm baûo caùc dòch vuï maïng ñöôïc caøi ñaët vaø hoïat ñoäng oån ñònh
 - Kieåm tra heä thoáng baûo maät.
 - Phaân quyeàn laïi heä thoáng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
 - Kieåm tra, loaïi tröø virus vaø caäp nhaät phaàn meàm choáng virus.
200.000
Máy PC
(Máy trạm)
 -Tối ưu hóa tốc độ hoạt động của máy tính
- Kiểm tra hoạt động của máy tính, dọn dẹp ổ đĩa, loại bỏ các chương trình không sử dụng, các tập tin rác,...
- Xử lý các lỗi máy tính trong quá trình sử dụng .
- Vệ sinh bên trong, bên ngoài máy tính (lau chùi, hút bụi các thành phần bên ngoài đi kèm theo bộ máy tính định kỳ 03 tháng /lần)
- Cập nhật chương trình và quét virus máy tính.
60.000
Máy laptop
65.000
Máy in, scaner
 
 - Veä sinh vaø kieåm tra toaøn boä phaàn cöùng cuûa caùc maùy in.
 - Kieåm tra vaø caäp nhaät driver ñuùng cho caùc maùy in.
 - Kieåm tra vaø ñaûm baûo vieäc khai thaùc vaø chia seû taøi nguyeân treân maïng giöõa maùy in vaø caùc maùy tính.
40.000
Hệ thống                    mạng
- Kieåm tra toaøn boä heä thoáng daây caùp maïng vaø thöïc hieän vieäc ño test taát caû caùc daây caùp vaø ñaàu baám ñeå ñaûm baûo vieäc truyeàn daãn tín hieäu cuûa caùc node maïng ñaït yeâu caàu.
- Kieåm tra söï hoïat ñoäng cuûa caùc thieát bò Switch, Hub, Router…
Miễn phí
 
 
 
     Ngoài ra, CTS còn cung cấp những sản phẩm, dịch vụ sau :
1.      GIẢI PHÁP SERVER : LƯU TRỮ DỮ LIỆU & BẢO MẬT HỆ THỐNG
2.      THI CÔNG HỆ THỐNG : CÁP MẠNG – ĐIỆN – TỔNG ĐÀI – CAMERA…
3.      CUNG CẤP THIẾT BỊ - LINH KIỆN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4.      DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN & LƯU TRỮ EMAIL ONLINE, WEB CÔNG TY
 
Hãy để chúng tôi chăm sóc hệ thống mạng máy tính của bạn theo cách chuyên nghiệp !

 

Để có thêm thông tin, hãy liên lạc với chúng tôi
Điện thoại: (08) 62647146 - 62646124 – 0913 615388 (Mr Ánh)
Fax: (08) 38681412
Email: anh.tv@chantroisang.vn

chè thái nguyên ngon nhất, ô long thượng hạng

CÔNG TY TNHH CNTT CHÂN TRỜI SÁNG
Office   : 220/1 Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP.HCM
Branch : 59/6 Tô Hiến Thành, P13, Q10, TP.HCM
Tel        : (08) 62647146 / 62646124 - Fax : (08) 38681412 

nem cao su lien a

nem cao su kim cuong

nem cao su

truyen hinh fpt

lap mang fpt

cap quang fpt

tư vấn iso 9001

dich vu chuyen nha

chuyen nha tron goi